Producten via www.faunusdogfood.com worden u aangeboden door Faunus Dogfood BV, met ondernemingsnummer BE0848.040.019 en zetel te 9810 Bijlokestraat 39, 9070 Destelbergen,

Onder “Koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en), aankoopt via de webshop evenzo iedere bezoeker van de webshop.
Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de webshop www.faunusdogfood.com of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop.

Faunusdogfood.com behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze gelden op de dag van de op de factuur vermelde datum.
Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.

Bestellingen:
Gratis thuisbezorgd in Nederland en België, bij een bestelling vanaf € 55,00.
Onder dit bedrag brengen wij verzendkosten in rekening.

Belgie: bestelling onder de 55 euro verzendingskosten € 6,41 euro
Nederland: bestelling onder de 55 euro verzendingskosten € 9,68 euro
Frankrijk: bestelling onder de 65 euro verzendingskosten € 13,31 euro
Duitsland: bestelling onder de 65 euro verzendingskosten € 9,68 euro
Luxemburg bestelling onder de 65 euro verzendingskosten € 10,89, euro
Verenigd Koninkrijk: bestelling onder de 65 euro verzendingskosten € 14,52 euro

Voor 12 uur besteld, en betaald  wordt uw bestelling dezelfde dag behandeld voor verzending.

De levertijd kan niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

Vul uw adresgegevens correct in. Wanneer de adresgegevens niet kloppen en er om deze reden niet bezorgd kan worden, is Faunus Dogfood bv niet aansprakelijk.

de verkoper kan enkel uw bestelling aanvaarden indien het leveringsadres geen postbusadres is.

Prijzen:
De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen, uitgezonderd de deelname in de verzendingskosten. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.

Betaling:
Voor de bestelling van producten via de webshop zijn er diverse betaalmogelijkheden voorzien zoals Credit Card, internet bankieren, iDeal, …

Betaling bij overschrijving:
Voor uw bestelling vlot te laten verlopen gelieve uw ordernummer te vermelden bij de mededeling van uw overschrijving. Overschrijvingen kunnen 2 tot 3 werkdagen in beslag nemen houd hier rekening mee. Uw bestelling word pas verzonden als het geld op onze bankrekening staat.

Faunus Dogfood bv
Bijlokestraat 39
9070 Destelbergen

IBAN: BE66 0016 7763 8743
BIC: GEBABEBB
BNP PARIBAS FORTIS

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail.

 

Verzending:

Wij doen er alles aan om een onbeschadigd product te leveren. Faunus Dogfood raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken dezelfde dag nog bij ons te melden door een e-mail te sturen naar: info@faunusdogfood.com met een duidelijke foto van de beschadiging.

Retourneren:
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonderopgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking ongebruikt en onbeschadigd word teruggezonden. Waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de consument komen. Terugbetaling van het aankoopbedrag vindt plaats binnen 14 dagen.

U dient artikelen die worden teruggezonden te retourneren in de originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur aan:

Faunus Dogfood bv
Bijlokestraat 39
9070 Destelbergen

Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

Privacy:
Persoonlijke gegevens worden bewaard in het systeem van Faunusdogfood.com Echter zullen uw gegevens niet door derden worden gebruikt. Tevens kunnen wij u op de hoogte houden van aanbiedingen, nieuwe producten en andere informatie. U kunt uzelf aan- en afmelden voor de nieuwsbrief.

Afbeeldingen:
Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. Faunus Dogfood bvba kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen met de foto’s en de werkelijkheid.

Kwaliteit:
Faunus Dogfood garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van  Faunus Dogfood, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen in het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Toepasselijk recht:
De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd.